خدمات ما

بیش از ۳۰۰ نوع سنگ داخلی و خارجی را در گالری بزرگ مرمرستان برانداز کنید تا سنگ مورد نظر خود را بیابید،به علت دسترس ناپذیر بودن معادن و تنوع زیاد محصولات سنگی عملا رسیدن به انتخابی دلخواه کاری بسیار دشوار است.لیبرا به ارائه خدمات کامل مشاوره ای به شما امکان انتخابی دقیق و مطبوع را خواهد داد.